การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2561 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2560 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 04 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 16 ก.พ. 61
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านเจดียืโคะจัดงานวันเด็ก เชิญทุกท่านมาร่วมสนุกและชมการแสดงของเ 08 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.4-ม.3 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.1-3 04 ก.ค. 60
กำหนดการค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 03 ก.ค. 60
วีดีทัศน์โรงเรียน
สวนรักผักไฮโดรโปนิกส์
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางแสงจันทร์ มาเมือง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ