การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 07 ก.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 09 ส.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 30 มิ.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 06 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรพิน ทำจริงจัง 21 พ.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2562 28 มี.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 01 มี.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2562 14 ก.พ. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 17 ม.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 06 ธ.ค. 61
ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์โรงเรียน
วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ