การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันยาน 2561 06 ต.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 06 ก.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 13 ส.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 14 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 14 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2561 14 ก.ค. 61
เผยแพร่บทคัดย่อ นางอุบลรัตน์ ละมุลตรี 25 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์ 24 มิ.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2561 04 มี.ค. 61
วีดีทัศน์โรงเรียน
สวนรักผักไฮโดรโปนิกส์
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ