การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามประกาศโรงเรียนบ้ 31 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 24 ต.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายนยนและตุลาคม 2562 23 ต.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 09 ต.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 07 ก.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 09 ส.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 30 มิ.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 06 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรพิน ทำจริงจัง 21 พ.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2562 28 มี.ค. 62
ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์โรงเรียน
วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ