ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันยาน 2561 (อ่าน 12) 06 ต.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 32) 06 ก.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 38) 13 ส.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 57) 14 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 58) 14 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 58) 14 ก.ค. 61
เผยแพร่บทคัดย่อ นางอุบลรัตน์ ละมุลตรี (อ่าน 86) 25 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์ (อ่าน 82) 24 มิ.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 128) 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2561 (อ่าน 129) 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 121) 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 114) 04 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 164) 16 ก.พ. 61
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านเจดียืโคะจัดงานวันเด็ก เชิญทุกท่านมาร่วมสนุกและชมการแสดงของเ (อ่าน 132) 08 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย (อ่าน 319) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.4-ม.3 (อ่าน 152) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 307) 04 ก.ค. 60
กำหนดการค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 153) 03 ก.ค. 60
งานวิชาการกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 วันที่ 24-25 ก.ค.2560 (อ่าน 119) 01 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล (อ่าน 111) 01 ก.ค. 60