ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 39) 04 มี.ค. 64
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2564 (อ่าน 48) 09 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 56) 09 ก.พ. 64
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (อ่าน 111) 03 ม.ค. 64
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (อ่าน 154) 01 ธ.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 221) 30 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายายน 2563 (อ่าน 189) 12 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 243) 03 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (อ่าน 302) 01 ส.ค. 63
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (อ่าน 295) 31 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 326) 30 พ.ค. 63
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 381) 16 พ.ค. 63
นักเรียนคนเก่งผลโอเน็ตสูงสุดระดับตาก เขต 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 401) 01 เม.ย. 63
ผลสอบ O-net ระดับโรงเรียน ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 428) 31 มี.ค. 63
ผลสอบ O-net ระดับโรงเรียน ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 372) 31 มี.ค. 63
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) (อ่าน 822) 27 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล๕๕-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) (อ่าน 780) 23 มี.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 418) 01 มี.ค. 63
เปิดบ้านวิชาการ สร้างความรู้สู่ทักษะอาชีพ(Open House) (อ่าน 424) 19 ก.พ. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 356) 31 ม.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 334) 03 ม.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (อ่าน 342) 07 ธ.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามประกาศโรงเรียนบ้ (อ่าน 310) 31 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 322) 24 ต.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายนยนและตุลาคม 2562 (อ่าน 375) 23 ต.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 385) 09 ต.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 404) 07 ก.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (อ่าน 371) 09 ส.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (อ่าน 421) 30 มิ.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 398) 06 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรพิน ทำจริงจัง (อ่าน 457) 21 พ.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (อ่าน 496) 28 มี.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 456) 01 มี.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2562 (อ่าน 492) 14 ก.พ. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 518) 17 ม.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 555) 06 ธ.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันยาน 2561 (อ่าน 599) 06 ต.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 537) 06 ก.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 555) 13 ส.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 570) 14 ก.ค. 61