ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามประกาศโรงเรียนบ้ (อ่าน 40) 31 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 39) 24 ต.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายนยนและตุลาคม 2562 (อ่าน 43) 23 ต.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 72) 09 ต.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 93) 07 ก.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (อ่าน 114) 09 ส.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (อ่าน 158) 30 มิ.ย. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 164) 06 มิ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวอรพิน ทำจริงจัง (อ่าน 195) 21 พ.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (อ่าน 247) 28 มี.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 236) 01 มี.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2562 (อ่าน 272) 14 ก.พ. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 304) 17 ม.ค. 62
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 294) 06 ธ.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันยาน 2561 (อ่าน 371) 06 ต.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 334) 06 ก.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 345) 13 ส.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 342) 14 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 350) 14 ก.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 384) 14 ก.ค. 61
เผยแพร่บทคัดย่อ นางอุบลรัตน์ ละมุลตรี (อ่าน 385) 25 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์ (อ่าน 400) 24 มิ.ย. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 357) 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 302) 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2561 (อ่าน 323) 04 มี.ค. 61
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 352) 04 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 16 ก.พ. 61
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านเจดียืโคะจัดงานวันเด็ก เชิญทุกท่านมาร่วมสนุกและชมการแสดงของเ (อ่าน 295) 08 ม.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 1983) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.4-ม.3 (อ่าน 320) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย (อ่าน 803) 04 ก.ค. 60
กำหนดการค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3 (อ่าน 333) 03 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล (อ่าน 265) 01 ก.ค. 60
งานวิชาการกำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 วันที่ 24-25 ก.ค.2560 (อ่าน 285) 01 ก.ค. 60