เพลงประจำโรงเรียน
เพลงรำวงเจดีย์โคะ
เพลงรำวงเจดีย์โคะ
 
***(สร้อย)มา มาเถิดพวกเรา ลูกแสดขาว ชาวเจดีย์โคะ ร้องรำสนุกสุขโข ลูกเจดีย์โคะ เชื่อมสายสัมพันธ์
ยามเรียนมุ่งมั่นตั้งใจ ยามผ่อนคลาย สนุกสนาน  เรามีเลือดสีเดียวกัน ล้อมวงเบิกบาน สุขสันต์ดวงใจ
ถิ่นนี้เหมือนดังเป็นบ้าน ไม่มีแบ่งฉันแบ่งใคร ไม่ว่าจะมาจากไหน หัวใจคือเลือดแสดขาว
เจดีย์โคะคือดวงจิต รวมศิษย์ เพื่อนพ้องทุกเหล่า สามัคคีมีในพวกเรา มาลูกแสดขาว ล้อมวงร่ายรำ
 
(สร้อย)มา มาเถิดพวกเรา ลูกแสดขาว ชาวเจดีย์โคะ ร้องรำสนุกสุขโข ลูกเจดีย์โคะ เชื่อมสายสัมพันธ์
ยามเรียนมุ่งมั่นตั้งใจ ยามผ่อนคลาย สนุกสนาน  เรามีเลือดสีเดียวกัน ล้อมวงเบิกบาน สุขสันต์ดวงใจ
ผอ.ออกรำนำหน้า ต่อมาคุณครูตามติด ต่อแถว นั้นด้วยลูกศิษย์ ใกล้ชิดสมดังครอบครัว
ใครใคร่รำโค้งใคร เชิญได้ไม่มีถือตัว มะมากล้าๆ อย่ากลัว ร้องรำกันทั่ว ร่าเริงสุดใจ
 
(สร้อย)มา มาเถิดพวกเรา ลูกแสดขาว ชาวเจดีย์โคะ ร้องรำสนุกสุขโข ลูกเจดีย์โคะ เชื่อมสายสัมพันธ์
ยามเรียนมุ่งมั่นตั้งใจ ยามผ่อนคลาย สนุกสนาน  เรามีเลือดสีเดียวกัน ล้อมวงเบิกบาน สุขสันต์ดวงใจ
ถิ่นนี้ คือเจดีย์โคะ พร้อมจะโชว์ ให้โลกเลื่อมใส แม้เราจะอยู่ห่างไกล แต่ใจเรานั้นอินเตอร์
ตั้งใจมุ่งมั่นศึกษา พัฒนาทั้งฉันและเธอ รักกันผูกพันเสมอ เพราะฉันและเธอ คือลูกแสดขาว
 
(ดนตรี) ***(ซ้ำทั้งหมด)