ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางทิพวรรณ์ ใจกว้าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดิ์สิทธิ์ มั่นคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสรวงทิพย์ สิงนวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายกิติชัย สุนะเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเนตรนภา รูปขำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2