ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสไบพร แสงปาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดิ์สิทธิ์ มั่นคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสรวงทิพย์ สิงนวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนากานต์ ทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจงกล อุ้ยตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายกิติชัย สุนะเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3