ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
163 หมู่ที่ 6 ถนนแม่สอด-อุ้มผาง บ้านเจดีย์โคะ   ตำบลมหาวัน  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เบอร์โทรศัพท์ 055567119
Email : jksschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน