ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกษมณี เหลือสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมณีกานต์ หอมนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรพรรณ นุธิกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรจนาภรณ์ มีตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเสาว์พัตน์ อินนันตะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4