สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

แสด – ขาว

สีแสด   หมายถึง    ความอบอุ่น 
สีขาว     หมายถึง    ความบริสุทธิ์