ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางกัลยกร กาญจนราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจันทน์เพ็ญ บางทิพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอนุชตรา เดชป้องหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนงพงา น้อยนวล
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิลาวัลย์ ใจวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4