ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายจงกล อุ้ยตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสไบพร เมธาวิโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชนากานต์ ทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวยุพา แซ่กือ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2