ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง(RT) ปี 63
       วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง (RT) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แโดยมีนายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสนามสอบ และในโอกาสนี้โรงเรียนของเราได้มีโอกาสต้อนรับนางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กรุณาเดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบที่โรงเรียนของเรา ได้ร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการคุมสอบทุกท่าน อีกทั้งร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จกับการสอบในครั้งนี้ 

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,09:58   อ่าน 21 ครั้ง