ภาพกิจกรรม
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2563
        วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสนามสอบ และในโอกาสนี้โรงเรียนของเราได้มีโอกาสต้อนรับนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และนางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กรุณาเดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมสนามสอบที่โรงเรียนของเรา ได้ร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการคุมสอบทุกท่าน อีกทั้งร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จกับการสอบในครั้งนี้

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2564,09:30   อ่าน 13 ครั้ง