ภาพกิจกรรม
โครงการให้ความรู้เด็กนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน
        วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายฉัตรชัย โปร่งหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้เด็กนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่่งทางโรงเรียนฯ ได้จัดการอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และนักศึกษาวิชาทหาร โดยการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้นักเรียนให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ทั้งด้านการปฏิบัติภาคสนาม และความรู้ด้านวิชาการ กฎหมายจราจร ดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าสถานศึกษา และชุมชนของตนเอง ซึ่งอาสาจราจรนักเรียนทุกคน จะได้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะขอขอบพระคุณดาตำรวจเอกวัสส์ พอกพูนธนนันท์ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2564,13:08   อ่าน 51 ครั้ง