ภาพกิจกรรม
ประเมินครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่1/2563
       วันที่ 15 ตลาคม 2563 นางแสงจันทร์ มาเมืองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมินครูอัตราจ้างอย่างเข้ม ณ ห้องสมุดฉัตรอุทัย โดยการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ครูผู้ช่วยจำนวน 5 ท่าน 5 วิชาเอก นำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน มีการแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการฯ ทุกท่าน จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ยึดหลักการมีส่วนร่วมและประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครู อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู และเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,14:07   อ่าน 7 ครั้ง