ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าอบรม
       วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดครบวงจร" ณ ศูนย์เห็ดจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท ริช ซิตี้ จำกัด และศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดได้ในอนาคต ซึ่งผลผลิตที่ได้สามารถนำไปทำเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนได้อีกด้วย

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,12:53   อ่าน 3 ครั้ง