ภาพกิจกรรม
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา
       วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904 โดยวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำนุบำรุงและปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน รวมทั้งการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ทั้งนี้หลังจากรับฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,12:52   อ่าน 2 ครั้ง