ภาพกิจกรรม
กรมควบคุมโรคมาสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน
            วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้รับการตรวจจากกรมควบคุมโรค มาสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน ผลการสำรวจออกมา ไม่พบลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน ทางด้านโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจากยุงลาย และวิธีการจำกัดลูกน้ำยุงลาย โดยให้นักเรียนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่โรงเรียน บ้าน และชุมชนทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่อง เป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน จะส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนลดลง

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:22   อ่าน 24 ครั้ง