ภาพกิจกรรม
ประเมินครูผู้ช่วย ภาคเรียนที่1/2563
       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายเฉลียว วงษ์เคลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ณ ห้องสมุดฉัตรอุทัย โดยการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ครูผู้ช่วยจำนวน 5 ท่าน 5 วิชาเอก นำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน มีการแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมการฯ ทุกท่าน จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ยึดหลักการมีส่วนร่วมและประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครู อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู และเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,19:24   อ่าน 26 ครั้ง