ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
      วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นำโดยนายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต คณะกรรมการสภานักเรียนได้รณรงค์ให้นักเรียนทุกห้องร่วมกันจัดพานไหว้ครู โดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มและข้าวตอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง

คลิกดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,11:23   อ่าน 43 ครั้ง