ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ปี 2562
      โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ โดยนายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมเดินทางไกล เรียนรู้ตามฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต ตามแนวทางของลูกเสือไทย

คลิกดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2563,15:41   อ่าน 66 ครั้ง