ภาพกิจกรรม
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
         เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นำโดยนายเฉลียว วงษ์เคลือบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีฐานะยากจน ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษา จากหน่วยงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2562,14:04   อ่าน 86 ครั้ง