ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
           วันที่ 1 มีนาคม 2562 งานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เคารพกฎกติกาของสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงกนิษฐา แซ่ว้าน ผู้สมัครหมายเลข 2  ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,11:53   อ่าน 94 ครั้ง