ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นป.4-ม.3 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะได้จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายสังฆทาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดเดีย์โค๊ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฏิบัติตนในการเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชาคือ"ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,17:53   อ่าน 227 ครั้ง