ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะได้จัดกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายสังฆทาน ของนักเรียนระดับชั้นอุนบาล ณ วัดเดีย์โค๊ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฏิบัติตนในการเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ในวันมาฆบูชาคือ"ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2561,17:49   อ่าน 201 ครั้ง