วีดีทัศน์โรงเรียน
วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

                               
โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

      https://www.youtube.com/watch?v=oSpNpLqCwns
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 602 ครั้ง