ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนคนเก่งผลโอเน็ตสูงสุดระดับตาก เขต 2 รายวิชาคณิตศาสตร์
นายธีรชาติ กมลปราณี
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 88 คะแนน
สูงที่สุดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2563,14:05   อ่าน 328 ครั้ง