ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3
เรียน คุณครูช่วงชั้นที่1 ป.1-ป.3 ทุกท่านนะคะ

กำหนดการค่ายคุณธรรมช่วงชั้นที่1
   เวลา  9.00-9.30 น.      พิธีเปิด โดยท่านผู้อำนวยการ
   เวลา  9.30-10.30        เรียนห้าห้องชีวิตโดย
                                        1. ห้องนอน รับผิดชอบโดย ครูเกษมณี
                                        2. ห้องสุขา ครูกัลยากร
                                        3. ห้องอาหาร ครูอนุชตรา
                                        4. ห้องทำงาน ครูนภาพร
                                        5. ห้องครัว ครูภัทรสิริ
   เวลา  10.30 -11.30     นิทานคุณธรรม  ครูปรัชพงษ์
   เวลา  12.30-14.30      สรุปความรู้
   เวลา  14.30-15.30      วาดภาพประมวลความรู้

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 194 ครั้ง