ภาพกิจกรรม
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560
โครงการบัณฑิตน้อย เนื่องในโอกาส นักเรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากนางศรีพัน ปาหา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,21:07   อ่าน 221 ครั้ง