ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ธ.ค. 61 ถึง 23 ธ.ค. 61 ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค

06 ต.ค. 61 ถึง 08 ต.ค. 61 ศิลปหัตถกรรม ระดับเขต

19 ก.ย. 61 ศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม

14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 สัปดาห์ห้องสมุด

26 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

25 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

23 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์คุณธรรม

19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

10 ก.ค. 61 กิจกรรมการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับลูกเสือ-เนตรานารี สามัญรุ่นใหญ

26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน
24 ก.ค. 60 ถึง 25 ก.ค. 60 กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
03 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล