การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 30 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายายน 2563 12 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 03 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 01 ส.ค. 63
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 31 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน 30 พ.ค. 63
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา 16 พ.ค. 63
นักเรียนคนเก่งผลโอเน็ตสูงสุดระดับตาก เขต 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ 01 เม.ย. 63
ผลสอบ O-net ระดับโรงเรียน ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 31 มี.ค. 63
ผลสอบ O-net ระดับโรงเรียน ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2562 31 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์โรงเรียน
ที่แขวนผนังจากกระดาษรีไซเคิล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นางแสงจันทร์ มาเมือง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ