การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04 มี.ค. 64
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนมกราคม 2564 09 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 09 ก.พ. 64
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนธันวาคม 2563 03 ม.ค. 64
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 01 ธ.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 30 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายายน 2563 12 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 03 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 01 ส.ค. 63
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 31 ก.ค. 63
วีดีทัศน์โรงเรียน
ที่แขวนผนังจากกระดาษรีไซเคิล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายเอกณริน ไชยพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ