การศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กสิกรรมก้าวหน้า ประชาเกื้อหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกันายายน 2563 12 ต.ค. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 03 ก.ย. 63
สารสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 01 ส.ค. 63
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 31 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน 30 พ.ค. 63
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา 16 พ.ค. 63
นักเรียนคนเก่งผลโอเน็ตสูงสุดระดับตาก เขต 2 รายวิชาคณิตศาสตร์ 01 เม.ย. 63
ผลสอบ O-net ระดับโรงเรียน ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 31 มี.ค. 63
ผลสอบ O-net ระดับโรงเรียน ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2562 31 มี.ค. 63
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) 27 มี.ค. 63
วีดีทัศน์โรงเรียน
ที่แขวนผนังจากกระดาษรีไซเคิล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายเฉลียว วงษ์เคลือบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การับเรื่องร้องเรียน
บริการลิงค์สพป.ตาก2
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ